Verzekering &
vergoeding

Hoe zit het precies?

Een behandeling bij CortoClinics kost je niet meer dan in een gewoon ziekenhuis. Hoe werkt dit? Wat vergoedt je verzekering, en wat betaal je zelf?

Fotograaf: Jean-Pierre Geusens

Wat dekt de verzekering?

De behandelingen en onderzoeken die CortoClinics uitvoert vallen onder de basisverzekering. CortoClinics heeft echter geen contracten met Nederlandse zorgverzekeraars. Dat kan betekenen dat de zorgverzekeraar niet het volledige bedrag van je behandeling bij CortoClinics vergoedt. Maar dat betekent niet dat je voor hoge kosten komt te staan. Het bedrag dat overblijft nadat de verzekering uitkeert, verminderd met je eigen risico, schelden wij je kwijt. Soms vermelden zorgverzekeraars een eigen bijdrage bij de laatste afrekening, geen zorgen, ook die schelden we kwijt.

Wat betaal ik zelf?

Het eigen risico van je ziektekostenverzekering

Je ziektekostenverzekering kent een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar. De hoogte van dit eigen risico heb je bij het afsluiten ervan vastgelegd. Voor deze kosten bent je zelf verantwoordelijk.

Kosten voor fysiotherapie

De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van je verzekeringspolis. De kosten voor fysiotherapie die de verzekeraar niet dekt, zijn voor je eigen rekening. Hieronder vallen ook de behandelingen tijdens de opname.

Kosten voor medicatie

Verzekeraars vergoeden sommige medicatie niet en hebben voor sommige medicatie een eigen bijdrage vastgesteld. Dit betaal je zelf.

Hoe moet ik bij mijn verzekering declareren?

Hoe je moet declareren is afhankelijk van je zorgverzekeraar.

Als de verzekeraar toestaat dat CortoClinics rechtstreeks declareert, vragen we je een ‘acte van cessie’ te tekenen. Daarmee geef je CortoClinics toestemming om in jouw naam te declareren. Wij nemen dan de financiële afhandeling van je over.

Staat je verzekeraar dit niet toe, moet je zelf de factuur bij de verzekering indienen. De uitkering vindt dan plaats naar jouw bankrekening. Het uitgekeerde bedrag, plus een eventueel ingehouden eigen risico maak je over naar CortoClinics. Je ziektekostenverzekering stuurt je een specificatie van de uitkering. Die moet je overleggen aan CortoClinics.

Verwijsbrief van de huisarts

Om zorg die onder het basispakket valt vergoed te krijgen, heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Zorg dat je deze verwijsbrief op de eerste afspraak bij je hebt. Als de verwijsbrief bij je eerste bezoek niet aanwezig is, dan kunnen we de behandeling niet als vergoede zorg verrichten, ook al gaat het om een aandoening die valt onder het basispakket. Je verzekeraar keert dan niets uit. De zorg kan dan plaatsvinden als zogenaamde niet-vergoede zorg, maar is volledig voor jouw rekening.

No-show tarief

Als je niet op je afspraak verschijnt, zonder dit 24 uur van tevoren door te geven, berekenen we de kosten voor het consult aan je door.

Heb je nog vragen over verzekering, vergoeding of declareren ? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Passantentarieven

Wij zijn wettelijk verplicht passantentarieven te vermelden op onze website. De tarieven kun je hier downloaden.

Voor deze tarieven geldt:

  • De tarieven zijn onder voorbehoud; landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen
  • De startdatum van de Diagnose Behandel Code (DBC) is bepalend voor het tarief
  • De tarieven zijn met zorg tot stand gekomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in de gepubliceerde lijst.

Hoe wordt de operatie verzekerd?

Je verzekering vergoedt de plaatsing van een heupprothese of knieprothese. Soms keert de verzekeraar niet het volledige factuurbedrag uit. In dat geval neemt CortoClinics dit verschil voor zijn rekening. Je betaalt wel altijd zelf je eigen risico. Ook de eigen bijdrage voor medicijnen en fysiotherapie is voor jouw rekening. Dit werkt ook zo in ‘gewone’ ziekenhuizen. Kosten zijn dus geen belemmering voor je behandeling bij CortoClinics.

Wat moet ik zelf betalen?

Bij CortoClinics betaal je niets meer dan in een gewoon ziekenhuis. Je betaalt:

  • Je eigen risico
  • Kosten voor fysiotherapie die je verzekeraar niet vergoedt. Dit is afhankelijk van je pakket.
  • Eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen, die door je zorgverzekeraar is vastgesteld

Wil je meer weten over heup- of knieslijtage?

Illustratie locatie in heup

Heupslijtage

Lees meer
Illustratie locatie in knie

Knieslijtage

Lees meer

Maak een afspraak of
bel ons direct: 085 – 06 51 051

Maak een afspraak