Verzekering &
vergoeding

Hoe zit het precies?

Een behandeling bij CortoClinics kost je niet meer dan in een gewoon ziekenhuis. Hoe werkt dit? Wat vergoedt je verzekering, en wat betaal je zelf?

Fotograaf: Jean-Pierre Geusens

Wat dekt de verzekering?

De behandelingen en onderzoeken die CortoClinics uitvoert vallen onder de basisverzekering. CortoClinics heeft echter geen contracten met Nederlandse zorgverzekeraars. Dat kan betekenen dat de zorgverzekeraar niet het volledige bedrag van je behandeling bij CortoClinics vergoedt. Maar dat betekent niet dat je voor hoge kosten komt te staan. Het bedrag dat overblijft nadat de verzekering uitkeert, verminderd met je eigen risico, schelden wij je kwijt. Soms vermelden zorgverzekeraars een eigen bijdrage bij de laatste afrekening, geen zorgen, ook die schelden we kwijt.

Wat betaal ik zelf?

Het eigen risico van je ziektekostenverzekering

Je ziektekostenverzekering kent een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar. De hoogte van dit eigen risico heb je bij het afsluiten ervan vastgelegd. Voor deze kosten bent je zelf verantwoordelijk.

Kosten voor fysiotherapie

De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van je verzekeringspolis. De kosten voor fysiotherapie die de verzekeraar niet dekt, zijn voor je eigen rekening. Hieronder vallen ook de behandelingen tijdens de opname.

Kosten voor medicatie

Verzekeraars vergoeden sommige medicatie niet en hebben voor sommige medicatie een eigen bijdrage vastgesteld. Dit betaal je zelf.

Hoe moet ik bij mijn verzekering declareren?

Hoe je moet declareren is afhankelijk van je zorgverzekeraar.

Als de verzekeraar toestaat dat CortoClinics rechtstreeks declareert, vragen we je een ‘acte van cessie’ te tekenen. Daarmee geef je CortoClinics toestemming om in jouw naam te declareren. Wij nemen dan de financiële afhandeling van je over.

Staat je verzekeraar dit niet toe, moet je zelf de factuur bij de verzekering indienen. De uitkering vindt dan plaats naar jouw bankrekening. Het uitgekeerde bedrag, plus een eventueel ingehouden eigen risico maak je over naar CortoClinics. Je ziektekostenverzekering stuurt je een specificatie van de uitkering. Die moet je overleggen aan CortoClinics.

Verwijsbrief van de huisarts

Om zorg die onder het basispakket valt vergoed te krijgen, heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Zorg dat je deze verwijsbrief op de eerste afspraak bij je hebt. Als de verwijsbrief bij je eerste bezoek niet aanwezig is, dan kunnen we de behandeling niet als vergoede zorg verrichten, ook al gaat het om een aandoening die valt onder het basispakket. Je verzekeraar keert dan niets uit. De zorg kan dan plaatsvinden als zogenaamde niet-vergoede zorg, maar is volledig voor jouw rekening.

No-show tarief

Als je niet op je afspraak verschijnt, zonder dit 24 uur van tevoren door te geven, berekenen we de kosten voor het consult aan je door.

Heb je nog vragen over verzekering, vergoeding of declareren ? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Passantentarieven

Wij zijn wettelijk verplicht passantentarieven te vermelden op onze website. De tarieven kun je hier downloaden.

Voor deze tarieven geldt:

  • De tarieven zijn onder voorbehoud; landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen
  • De startdatum van de Diagnose Behandel Code (DBC) is bepalend voor het tarief
  • De tarieven zijn met zorg tot stand gekomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in de gepubliceerde lijst.

Hoe wordt de operatie verzekerd?

Je verzekering vergoedt de plaatsing van een heupprothese of knieprothese. Soms keert de verzekeraar niet het volledige factuurbedrag uit. In dat geval neemt CortoClinics dit verschil voor zijn rekening. Je betaalt wel altijd zelf je eigen risico. Ook de eigen bijdrage voor medicijnen en fysiotherapie is voor jouw rekening. Dit werkt ook zo in ‘gewone’ ziekenhuizen. Kosten zijn dus geen belemmering voor je behandeling bij CortoClinics.

Mijn verzekeraar zegt dat ze alleen gecontracteerde zorg vergoeden. Moet ik de behandeling dan uit eigen zak betalen?

Nee, als je een verwijzing van de huisarts hebt betaal je bij ons hetzelfde als je voor gecontracteerde zorg zou betalen.

Je verzekeraar zal mogelijk niet alle kosten vergoeden, dat klopt. Maar het verschil tussen onze factuur en de uitkering van je zorgverzekeraar schelden we je kwijt. Zelf betaal je alleen je nog openstaand wettelijk verplicht eigen risico, de kosten voor fysiotherapie en de eigen bijdrage voor medicatie die je verzekeraar heeft vastgesteld. Net als bij gecontracteerde zorg.

Hoe weet ik zeker dat ik straks niet zelf duizenden euro’s moet betalen?

Als je kiest voor een behandeling bij CortoClinics, krijg je een garantiedocument dat door Dr. Nanne Kort is ondertekend. Daarin is vastgelegd dat je voor een behandeling bij CortoClinics alleen je wettelijk verplicht eigen risico, kosten voor fysiotherapie en de eigen bijdrage voor medicatie betaalt. Net zoals bij reguliere, gecontracteerde zorg.

Mijn verzekering heeft uitgekeerd. Hoe weet ik nu wat ik aan CortoClinics moet overmaken?

Je verzekeraar stuurt je een specificatie van het bedrag dat ze uitkeren. Daarop staat mogelijk een ingehouden eigen risico vermeld. Je maakt het uitgekeerde bedrag over, en vult dit zelf nog aan met het ingehouden eigen risico.

Jullie factuur is veel hoger dan wat mijn verzekering betaalt!

Dat kan heel goed, maar maak je geen zorgen! Had je een verwijsbrief van je huisarts? Dan betaal je ons het uitgekeerde bedrag, en vult dat alleen aan met het wettelijk verplicht eigen risico dat je verzekeraar heeft ingehouden. De rest schelden we je kwijt.

Mijn verzekeraar zegt dat ze geen contract met jullie hebben en daarom niet vergoeden. Wat nu?

Laat je niet afschrikken. Je verzekering vergoedt in ieder geval een deel van de kosten. Misschien vergoeden ze niet alle kosten. Maar dat is geen probleem: het verschil tussen onze factuur en de vergoeding van je verzekering schelden we je kwijt.
Heb je een verwijsbrief van de huisarts? Dan betaal jij alleen je wettelijk verplicht eigen risico, de kosten voor fysiotherapie en de eigen bijdrage die verzekeraars voor sommige medicijnen hebben vastgesteld. Net als in een regulier ziekenhuis, net als bij gecontracteerde zorg.

Wat moet ik zelf betalen?

Bij CortoClinics betaal je niets meer dan in een gewoon ziekenhuis. Je betaalt:

  • Je eigen risico
  • Kosten voor fysiotherapie die je verzekeraar niet vergoedt. Dit is afhankelijk van je pakket.
  • Eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen, die door je zorgverzekeraar is vastgesteld

Mijn behandeling was in 2019. De factuur kwam in 2020. Telt deze factuur dan voor het eigen risico van 2019 of 2020?

De behandeldatum telt. Was je behandeling in 2019, dan hoort de factuur bij het eigen risico van de verzekeringspolis van 2019.

Wat is de AGB-code van CortoClinics?

Onze AGB-code is 22 221026. Bij contact met je verzekeraar is het nuttig deze AGB-code bij de hand te hebben. Met deze code kan je verzekering alle voor hen relevante gegevens over CortoClinics inzien.

Mijn röntgenfoto of scan is in Bernhoven of een ander diagnostisch centrum. Moet ik die dan wel zelf betalen?

Nee, alle onderzoeken zijn bij de behandeling van CortoClinics inbegrepen. Je ontvangt hier geen aparte factuur van.

Hoe weet ik of mijn verzekeraar heeft uitgekeerd?

Allereerst is dit natuurlijk zichtbaar in je bankafschriften. Maar je verzekeraar stelt je hier ook van op de hoogte. Dat gaat niet altijd meer per post. Controleer daarom altijd de berichtenbox in het internetaccount dat je bij je verzekeraar hebt. Deze berichtenbox vind je in de app of op de site van je verzekering.

Ik heb alleen een basisverzekering. Dan moet ik zeker heel veel bijbetalen?

Nee, je betaalt precies evenveel als wanneer je voor een behandeling in regulier ziekenhuis zou kiezen. Wat je zelf betaalt? Je wettelijk verplicht eigen risico, kosten voor fysiotherapie die de verzekering niet vergoedt en een eigen bijdrage voor sommige medicijnen. Dat laatste heeft je verzekering bepaald.

Mijn verzekeraar kan CortoClinics niet terugvinden in hun lijsten met zorgaanbieders.

Geef je verzekeraar onze AGB-code door. Onze AGB-code is 22 221026

Wil je meer weten over heup- of knieslijtage?

Illustratie locatie in heup

Heupslijtage

Lees meer
Illustratie locatie in knie

Knieslijtage

Lees meer

Maak een afspraak of
bel ons direct: 085 – 06 51 051

Maak een afspraak