Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de operatie verzekerd?

Je verzekering vergoedt de plaatsing van een heupprothese of knieprothese. Soms keert de verzekeraar niet het volledige factuurbedrag uit. In dat geval neemt CortoClinics dit verschil voor zijn rekening. Je betaalt wel altijd zelf je eigen risico. Ook de eigen bijdrage voor medicijnen en fysiotherapie is voor jouw rekening. Dit werkt ook zo in ‘gewone’ ziekenhuizen. Niet vergoede kosten zijn dus geen belemmering voor je behandeling bij CortoClinics.

Hoe lang gaat een heupprothese mee?

De gemiddelde verwachting voor de levensduur van een heupprothese, is tussen de 15-20 jaar. Maar hoe lang je heupprothese meegaat hangt van veel verschillende factoren af. Hoe zwaar belast je de prothese, en wat is de kwaliteit van het omliggende bot?

Protheses worden geclassificeerd door een ODEP-rating. Deze waardering is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek onder een groep gebruikers van de prothese. Het resultaat is een beoordeling die bestaat uit een getal en een cijfer. Het getal geeft aan hoeveel jaar de prothese bij een hoog percentage van de gebruikers al probleemloos meegaat. Dat getal kan een vertekend beeld geven: een prothese die nog maar 5 jaar op de markt is, kan nooit een hogere rating dan 5 hebben. Hoe langer de heupprothese op de markt is en onderzocht wordt, hoe hoger het cijfer kan worden. De letter in de waardering geeft aan hoe groot de groep gebruikers is die meedoet aan het onderzoek. Bij een A-rating is deze groep groot.

De heupprotheses die CortoClinics gebruikt, hebben ODEP-rating 13A.

Ik ben al op leeftijd, en twijfel over het nut van een heupprothese. Hoe herstellen ouderen hiervan?

Uiteraard zijn er zeer grote individuele verschillen in herstel. CortoClinics biedt een zorgpad op maat, waarin al voor de operatie bekeken wordt hoe de revalidatie zo goed mogelijk kan verlopen. Recent onderzoek heeft goede resultaten aangetoond met therapie die al vóór de operatie start. We bespreken alle opties, en voorzien je van de informatie die je nodig hebt om de beslissing te nemen die bij je past.

Bestaat er ook een knieschijfprothese?

Ja, die bestaat. De standaard bij CortoClinics is het behouden van je eigen knieschijf bij een totale knieprothese, tenzij dat in specifieke gevallen niet mogelijk is. Soms is de slijtage beperkt tot alleen de knieschijf, en de rest van het gewricht onaangedaan. In die gevallen kan het plaatsen van een knieschijfprothese een keuze zijn. Deze bestaat uit een metalen component, aangebracht op de voorzijde van het dijbeen en een kunststof component (polyethyleen) op de achterzijde van de knieschijf.

Hoe lang duurt mijn herstel na het plaatsen van een knieprothese?

Het plaatsen van een knieprothese is een operatie met een aanzienlijke revalidatie. Na de operatie maak je in de eerste 6 weken tot 3 maanden het grootste gedeelte van je herstel door. Dat wil niet zeggen dat het eindresultaat dan bereikt is. Sommige mensen hebben een jaar nodig om tot het eindresultaat te komen en zich volledig hersteld te noemen.

Hoe lang moet ik blijven voor de operatie?

Het plaatsen van de prothese duurt ongeveer een uur. Daarna blijf je bij CortoClinics 1 nacht in de kliniek. De volgende ochtend mag je al naar huis.

Kan ik alles weer met een nieuwe heup?

Ja. Dat wil zeggen: na je herstel kan je het normale leven weer oppakken. Matig intensief bewegen, zoals fietsen en wandelen is weer mogelijk. Er zijn ook mensen die weer intensief bewegen met een heupprothese, bijvoorbeeld skiën of hardlopen. Dit is vaak mogelijk, maar brengt op termijn grotere slijtagerisico’s met zich mee. Wat voorop staat is je kwaliteit van leven; bewegen is gezond.

Heeft CortoClinics een wachtlijst voor het plaatsen van een heup- of knieprothese?

Nee, na het besluit tot een operatie plannen we meteen een afspraak in.

Hoe lang duurt mijn herstel na het plaatsen van een heupprothese?

Het plaatsen van een heupprothese is een operatie met een aanzienlijke revalidatie. Na de operatie maak je in de eerste 6 weken tot 3 maanden het grootste gedeelte van je herstel door. Dat wil niet zeggen dat het eindresultaat dan bereikt is. Sommige mensen hebben een jaar nodig om tot het eindresultaat te komen en zich volledig hersteld te noemen.

Wat voor soorten heupprotheses zijn er?

De twee belangrijkste soorten heupprotheses zijn de totale heupprothese, die het hele gewricht vervangt, en de kop-halsprothese. Deze laatste vervangt alleen de heupkop en wordt alleen bij heupbreuken gebruikt. CortoClinics behandelt artrose, en plaatst daarom alleen totale heupprotheses.

Van de totale heupprotheses bestaan vele uitvoeringen. Ze variëren op drie vlakken:

  • De materialen waar de prothese van gemaakt is. De meest voorkomende zijn metaal, kunststof en keramiek.
  • De manier waarop de prothese aan het omliggende bot wordt gehecht. Bijvoorbeeld: met botcement, of zichzelf vastklemmend.
  • De levensduur van de prothese. De meeste protheses hebben een levensduur van 10-15 jaar.

Bij CortoClinics bespreek je samen met je arts welke heupprothese voor jou de meest geschikte is. Wil je meer lezen over de verschillen tussen heupprotheses? Op de website mijnheupprothese.nl vind je meer informatie.

Ik ben al op leeftijd, en twijfel over het nut van een knieprothese. Hoe herstellen ouderen hiervan?

Uiteraard zijn er zeer grote individuele verschillen in herstel. CortoClinics biedt een zorgpad op maat, waarin al voor de operatie bekeken wordt hoe de revalidatie zo goed mogelijk kan verlopen. Recent onderzoek heeft goede resultaten aangetoond met therapie die al vóór de operatie start. We bespreken alle opties, en voorzien je van de informatie die je nodig hebt om de beslissing te nemen die bij je past.

Hoe lang gaat een knieprothese mee?

De gemiddelde verwachting voor de levensduur van een knieprothese, is tussen de 15-20 jaar. Maar hoe lang je knieprothese meegaat hangt van veel verschillende factoren af. Hoe zwaar belast je de prothese, en wat is de kwaliteit van het omliggende bot?

Protheses worden geclassificeerd door een ODEP-rating. Deze waardering is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek onder een groep gebruikers van de prothese. Het resultaat is een beoordeling die bestaat uit een getal en een cijfer. Het getal geeft aan hoeveel jaar de prothese bij een hoog percentage van de gebruikers al probleemloos meegaat. Dat getal kan een vertekend beeld geven: een prothese die nog maar 5 jaar op de markt is, kan nooit een hogere rating dan 5 hebben. Hoe langer de heupprothese op de markt is en onderzocht wordt, hoe hoger het cijfer kan worden. De letter in de waardering geeft aan hoe groot de groep gebruikers is die meedoet aan het onderzoek. Bij een A-rating is deze groep groot.

De knieprotheses die CortoClinics gebruikt, hebben ODEP-rating 5A voor de halve knieprothese, en 10A voor de totale knieprothese.

Wat is het voordeel van werken met ondersteunende robotarmtechnologie?

De Mako robotarm helpt de orthopeed bij het precies plaatsen van de heupprothese. Hij bereikt zo een resultaat met een foutmarge van minder dan een millimeter.

De robotarm biedt nog een ander voordeel: de prothese kan geplaatst worden met een minimaal invasieve operatietechniek. Met deze techniek is de snede door de huid kleiner dan bij traditionele heup- of knieoperaties. Bovendien blijft de schade aan onderliggende weefsels zoals pezen en spieren beperkt. Daardoor herstel je sneller.

Heb ik pijn na de operatie?

Kort na de operatie kun je pijn hebben. Dit bestrijden we met pijnstilling. De pijn na het plaatsen van een heup- of knieprothese vermindert na ongeveer 2 weken. In de weken daarna neemt de pijn langzaam verder af.
Drie tot vier maanden na de operatie treedt een aanzienlijke verbetering op. Sommige mensen hebben echter tot een jaar nodig om tot het eindresultaat te komen en zich volledig hersteld te noemen.

Kan ik alles weer met een nieuwe knie?

Ja. Dat wil zeggen: na je herstel kan je het normale leven weer oppakken. Matig intensief bewegen, zoals fietsen en wandelen is weer mogelijk. Er zijn ook mensen die weer intensief bewegen met een knieprothese, bijvoorbeeld skiën of hardlopen. Dit is vaak mogelijk, maar brengt op termijn grotere slijtagerisico’s met zich mee. Wat voorop staat is je kwaliteit van leven; bewegen is gezond.

Hoe snel kan ik op de poli terecht?

Je eerste afspraak op de polikliniek kan binnen een week gepland worden.